Sustainable Living

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI

Beliz’i Boutique Hotel olarak Sürdürülebilirlik Politikamız;

• Sürdürülebilirliği otelimizin temel yapı taşı ve kültürünün bir parçası haline getirmek, bu konuda çalışanlarımız ve misafirlerimiz başta olmak üzere tüm paydaşlarımızın katılım ve katkısını almak,

• Misafir memnuniyetine önem vermek, misafirlerimizden gelen geri bildirimleri dikkate alarak sürekli iyileştirme faaliyetlerimizde kullanmak,

• Otelimizi çevresel, sosyal, kültürel, ekonomik, kalite, insan hakları, sağlık ve güvenlik konularında sürekli iyileştirmek,

• Doğal ve kültürel mirası korumak ve tanıtmak,

• Mal ve hizmet satın alırken ve sunarken mevcut ve yeterli kalitede yerel/bölgesel ve uygun fiyat tedarikçilerine, adil ticarete öncelik vermek, verimli ve çevreye duyarlı satın alma yapmak,

• Otelimiz çatısı altında gıda atıklarının azaltılmasını sağlamak ve israfın önüne geçmek,

• Otelimizde iyi bir Atık Planı oluşturmak ve atıklarımızın lisanslı firmalarla bertarafını sağlamak,

• Doğal kaynaklarımızın verimli kullanımı sağlamak amacıyla misafirlerimizi ve çalışanlarımızı bilgilendirmek,

• Su ve enerji kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak su ve enerji performansımızı sürekli iyileştirmek, yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanmak,

• Faaliyet alanımız ile ilgili tüm yasal mevzuatlara uygun hareket etmek,

• Sürdürülebilirlik uygulamalarımızı şeffaflık içinde paydaşlarımızla düzenli olarak paylaşmak,

• Sürdürülebilirlik performansını sürekli gözden geçirmek ve iyileştirmektir

SATIN ALMA POLİTİKASI

Beliz’i Boutique Hotel olarak Satın Alma Politikamız;

• Sürdürülebilir ve verimli satın alma anlayışını benimsemek, “Adil Ticaret’’ ve ‘’Fırsat Eşitliği’ ilkelerine uygun olarak hareket etmek,

• Yerli tedarikçileri tercih ederek, yerel üreticinin geliştirilmesine ve bölgenin kalkınmasına katkıda bulunmak,

• Tedarikçilerimizle karşılıklı güven ve etkin iletişim anlayışını esas alan, uzun dönemli ilişkiler kurarak, yüksek kaliteli ürün ve hizmetlerin sağlanması amacıyla karşılıklı kazanç ilkesini benimsemek,

• Tedarikçilerimizin çevreye zararlı etkilerinin olmamasına, yasal mevzuatlara uyuyor olmasına dikkat etmek,

• Satın alma süreçlerimizde kullanmak zorunda olduğumuz tek kullanımlık ve sarf malzemelerin azaltılması yönünde hedeflere ulaşabilmek,

• Satın aldığımız ürünlerin doğa dostu olanlarını, tasarruflu, yöresel, organik, vegan vb., geri dönüştürülebilen ve geri kazanılmış malzemeleri tercih etmektir.